10 viktiga fakta om radonmätning

photo of woman playing with her children

Radon kan finnas i ditt hem utan att du vet om det. Det enda sättet att upptäcka det är genom radonmätning. Här är tio viktiga fakta om radonmätning som alla bör känna till.

1. Radon: Den osynliga faran

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och kan tränga in i hus och byggnader. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och bidrar till cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

2. Radonmätning

Att mäta radon är enkelt! Beställ radondosor, placera dem enligt instruktionerna och låt dem stå i minst två månader. Skicka sedan tillbaka dosorna för analys.

3. 200 Bq/m³

Radonmätning bör genomföras i alla bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader för att säkerställa att radonhalten inte överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³.

4. När ska man mäta?

Den bästa tiden för radonmätning är under eldningssäsongen, mellan 1 oktober och 30 april. Det är då ventilationen är som mest begränsad och radonhalterna oftast är högre.

5. Långtidsmätning: Den mest tillförlitliga metoden

För att få ett årsmedelvärde är långtidsmätning med spårfilmsdosor den mest pålitliga metoden. Den ger en noggrann bild av radonhalten i ditt hem över tid.

6. Korttidsmätning: Snabbt svar

Behöver du snabbare resultat, exempelvis vid husköp? Korttidsmätningar kan ge en indikation på radonhalten inom några dagar till veckor, även om de endast är rådgivande.

7. Identifiera  källorna

Radon kan komma från marken under huset, byggnadsmaterial eller till och med hushållsvatten. Att identifiera källan är avgörande för att vidta effektiva åtgärder.

8. Saneringsåtgärder som fungerar

Om radonhalten är för hög kan åtgärder som radonsug, radonbrunn eller tätning av sprickor i grunden snabbt och effektivt sänka nivåerna och skydda ditt hem.

9. Kombinerade risker med rökning

Rökare som även exponeras för radon löper en betydligt högre risk att utveckla lungcancer. Att mäta och åtgärda radonhalten är särskilt viktigt om någon i hushållet röker.

10. En Investering i hälsa och trygghet

Genom att regelbundet mäta radon skyddar du din hälsa. Ett radonfritt hem är en trygg investering för framtiden.

Radonmätning är en enkel och viktig åtgärd för att skydda dig och din familj mot de osynliga riskerna med radon. Beställ dina radondosor idag och ta det första steget mot en hälsosammare och säkrare inomhusmiljö.