Radonbesiktning

black handled key on key hole

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den finns i marken och kan tränga in i bostäder, där den utgör en hälsorisk. Att mäta radonhalten och vidta åtgärder vid behov är avgörande för att skydda dig och din familj.

Här är nio viktiga fakta om radonbesiktning:

1. Radon är farligt:

 • Radon kan orsaka lungcancer, den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.
 • I Sverige beräknas 325 000 bostäder ha radonhalter över gränsvärdet.
 • Höga radonhalter leder till ca 500 fall av lungcancer per år.

2. Var kommer radon från?

 • Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och dricksvatten.

3. Mät radonhalten:

 • Mät radon under eldningssäsongen (oktober-april) i minst två månader.
 • Beställ ackrediterade radonmätare från specialiserade företag.
 • Följ instruktionerna för korrekt mätning.

4. Vidta åtgärder om radonhalterna är för höga:

 • Beställ en radonbesiktning för att identifiera källan till radonet.
 • Få förslag på lämpliga åtgärder för att sänka radonhalten.

5. Radonbesiktning:

 • En besiktningsman hjälper dig att förstå hur radon tränger in och hur du kan eliminera det.
 • Du behöver ha rapporten från radonmätningen, en ritning av bostaden och en beskrivning av byggnaden till hands.
 • Besiktningen kräver tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor.

6. Vanliga åtgärder mot radon:

 • Ökad ventilation
 • Tätning av otätheter
 • Radonbrunn

7. Beställ radonbesiktning:

 • Kontakta en certifierad besiktningsman.
 • Jämför offerter från olika företag.
 • Se till att besiktningsmannen har relevant utbildning och erfarenhet.

8. Skydda din hälsa:

 • Att mäta radon och vidta åtgärder vid förhöjda halter är avgörande för att skydda din hälsa.
 • Radonhalten kan variera över tid, så det är rekommenderat att göra regelbundna mätningar.

9. Viktigt:

 • Radon är en allvarlig hälsorisk, men det går att skydda sig.
 • Att mäta radonhalten och vidta åtgärder vid behov är en enkel och effektiv investering i din och din familjs hälsa.

Genom att vara informerad och vidta åtgärder kan du skydda dig och din familj från den osynliga faran med radon